Tools
Login

ERP - podnikový informační systém

Firemní agenda: sklad, finance, projekty, výroba, půjčovna, kontakty, ...

You are here: Home
Středa, 06 Čec 2022
Tisk

erp-nahled-vstupni-obrazovkyPojďte se společně s námi projít jednotným informačním ERP systémem – přizpůsobivým spojením fyzických zařízení a programového vybavení. Představte si, že všichni zaměstnanci, veškerá oddělení, úseky a provozy, které Vaše firma má, jsou propojeny do jednoho centrálního místa s jednotným vzhledem, ovládáním a funkčností.

Důvodem pro volbu ERP systému je větší přehled, efektivita a pohodlí při správě firemní agendy, z čehož vyplývá následné šetření Vašich nákladů. Zkrátka něco, co zlepší předávání informací a v konečném důsledku Vám dá náskok před konkurencí.

Hlavním úkolem tohoto informačního systému je tedy zefektivnění řízení ve firmě díky přehlednosti procesů, dostupnosti dokumentů, dat a databází informací. Zároveň snadnost tvorby obchodní nabídky, kalkulace, faktur apod.

Nejvíce je tento účinek patrný právě ve zlepšení informačních procesů, jejich konsolidaci a optimalizaci pracovních toků informací a dokumentů. Dalším, co mluví ve prospěch tohoto systému je celkové snížení nákladů, dlouhodobé úspory investic do informačních systémů a hardware a v neposlední řadě dostatek informací o partnerech a zákaznících plus nový impuls pro obchod. Každodenní práce v systému navíc přináší detailní a aktuální přehledy o výkonnosti podniku, rychlejší a přesnější výstupy, reporty a podklady pro management.

Vzhledem ke změně procesů a řízení se efekt projeví také ve vyšší návratnosti investic, zvýšením flexibility a tím i konkurenceschopnosti podniku.

Tento internetový, případně intranetový systém má tedy široké možnosti uplatnění nejen v menších soukromých firmách, ale i ve středně velkých společnostech, na úřadech a v neziskových organizacích.

Široká možnost přizpůsobení Vašim požadavkům a potřebám si však vyžaduje spolupráci dodavatele, managementu a koncových uživatelů. Především máme na paměti nutnost pečlivého odladění systému dle požadavků zaměstnanců, kteří s ním budou pracovat. Tím zajistíme jeho dostatečné využívání avšechny výhody, které z toho plynou.

Každá doba si nese jistá specifika, která ji nejen charakterizují, ale zároveň je třeba pro ně najít odpovídající formu. Abychom nezůstávali pouze v oblasti teorie. Každý majitel nebo manažer firmy by měl v ideálním případě trávit svůj čas nejen v práci, ale dělit jej i mezi svou rodinu, zájmy a odpočinek. Dnes již k organizaci firemní agendy nejpíše nebude stačit nástěnka a barevné tužky ani jednoduchá kancelářská aplikace, což platí už pro společnost, o jejíž řízení se stará dvě a více osob a má více než jedno oddělení.