Historie ERP

Tisk

Historie vzniku ERP (podnikového plánování zdrojů) začala spolu s prvními pokusy o výpočetní techniku již ve 40. letech 20. století. ERP jako takové se stalo skutečností v 60. Letech díky spojení J. I. Case, výrobce traktorů a jiné mechanizace a IBM, jako jeho partnera.

 

V roce 1972 5 inženýrů v Mannheimu, v Německu založilo dnes světoznámou společnost SAP (Systemanalyse und Programmentwicklung – Systémová analýza a vývoj produktů).  Důvodem pro vytvoření SAPu bylo vytvořit standartní software pro trh s integrovanými podnikovými řešeními. Roku 1977 Larry Ellison založil Oracle Corporation a již o 2 roky později, tj. 1979, Oracle nabídnul první komerční databázový řídicí systém založený na SQL jazyce.

 

ERP systémy zažily pak svůj rapidní růst v 90. letech hlavně díky Y2K (nástup roku 2000 a předpokládaný kolaps elektroniky nebo rovnou celého světa) a také zavedení. Mnoho společností tak využilo tuto situaci jako příležitost nahradit stávající, často roztříštěné, systémy novým, komplexním ERP systémem. Tento rapidní růst v prodejích byl následován propadem díky finanční krizi v roce 1999.

 

ERP systémy se zpočátku zaměřovaly na automatizaci tzv. back office činností, tedy takových činností, během kterých nedochází k přímému styku se zákazníky a veřejností obecně. Funkce pro automatizaci front office procesů (přímý kontakt se zákazníky a veřejností), jako například CRM (Customer Relationship Management – řízení vztahu se zákazníkem), systémy pro e–business, jako např. e–komerce (nejznámější podoba je e-shop), e–government (elektronická komunikace vlády a občanů), e–finance (např. on-line bankovnictví) nebo SRM (Supplier Relationship Management – řízení vztahu s dodavateli) byly aplikovány až později. Jejich pozdější aplikace má své odůvodnění v potřebě rozšíření internetového připojení pro snadnější komunikaci se subjekty mimo podnik.

 

Systémy označované jako "ERP II" se objevili po roce 2000. Lze je popsat jako software založený na výhodách webu a internetu, který umožňuje přístup do systému v reálném čase, a to jak přímo zaměstnancům firmy, tak i jejím partnerům, jakými jsou zákazníci, odběratelé a dodavatelé.

 

Zdroje:

http://www.erpandmore.com/erp-reference/erp-history/

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning