Tools
Login

ERP - podnikový informační systém

Firemní agenda: sklad, finance, projekty, výroba, půjčovna, kontakty, ...

You are here: Home » Zavedení ERP
Středa, 06 Čec 2022

Průvodce zavedením ERP - K promyšlení před zaváděním ERP

Tisk
seznam článků
Průvodce zavedením ERP
K promyšlení před zaváděním ERP
Výběr dodavatele informačního systému
Přípravná fáze zavádění ERP informačního systému
Zavádění ERP informačního systému
Nejčastější rizika spojená s ERP informačním systémem
Trendy v oblasti ERP informačních systémů
Všechny strany
K promyšlení před zaváděním ERP

Jak již bylo naznačeno výše, zavádění ERP informačního systému do podniku je náročný proces, a proto je potřeba zvážit jeho zavedení vůbec a když už se rozhodneme systém zavést, jak se alespoň zhruba zorientovat v nabídce dodavatelů ERP systémů. Prvotní dělení je podle způsobu dodání ERP informačního systému:

rozcestnik

On premise – za předpokladu…

- Podniková data jsou uložena fyzicky na serverech uvnitř podniku.
- Nutné vlastní zdroje (lidské, materiální, technické,…) pro provoz a údržbu systému.

On demand – na vyžádání

- Data jsou bezpečně uložena na internetu (tzv. v cloudu).
- O provoz a údržbu systému se stará dodavatel systému.
- Leckdy bývá označováno jako SaaS (v překl. Software jako služba) nebo ASP (v překl. Poskytování služeb aplikace)
- Do této kategorie se řadí i ERP systém ERPe, který Vám tímto nabízíme.

Dále se nabízí dělení dle velikosti podniku, do kterého chceme informační systém zavádět:

tovarna

Malé podniky (do 100 zam.)

- Nevyžadují tak detailní rozpracování jednotlivých procesů.
- Leckdy místo komplexního informačního systému postačuje propracovaná firemní agenda.
- Ideální řešení v podobě předpřipravených on demand řešení.

 

Střední podniky (do 500 zam.)

- V závislosti na oboru podnikání vyžadují různě široký záběr informačního systému.
- Již využívají individuálně doprogramované moduly a rozšíření.
- Ideální řešení pro tuto kategorii prakticky neexistuje z důvodu velice rozmanitých oborů a s tím spjatých rozdílných požadavků. Pro někoho bude naprosto vyhovující předpřipravené on demand řešení, někdo už díky složitosti procesů a obavy o citlivá data bude volit on premise řešení na klíč.

 

Velké podniky a korporace (nad 500 zam.)

- Ve valné většině případů se v rámci velkých podniků využívají komplexní informační systémy.
- Často individuálně programované moduly, rozšíření a jiné úpravy velkého rozsahu.
- Ideální řešení je zde základ on premise s možnou podporou určitých modulů typu on demand, a to vyhotovené na klíč.

S přihlédnutím k financím a odhadu budoucí vývoje firmy lze dělit dodávaná ERP řešení:

 

Systém na zakázku, na klíč

- ERP informační systém je přizpůsoben Vašim požadavkům.
- Platíte celý jeho vývoj, tedy je leckdy výrazně dražší než informační systémy předpřipravené.

 

Stávající, předpřipravený, „krabicový“ systém

- Nabízí dostatek obecných, pro většinu podniků dostačujících, funkcí.
- Specifické funkce lze na přání doprogramovat za příplatek.
- Jeho zakoupení platíte licenci a ne vývoj, což náklady na jeho pořízení značně snižuje.
- Informační systém ERPe patří do této kategorie, ale zároveň nabízí širokou možnost přizpůsobení Vašim požadavkům a potřebám.

finance-kalkulacka


Nutné je také přihlédnout k technické stránce věci, především k vlastnostem jako:

 

Modularita ERP informačního systému

- Rozšiřitelnost systému o další moduly, plug-iny, funkce apod.  

 

Životnost

- Možnost aktualizací, kvalita naprogramované aplikace pro použití v budoucnu, apod.

 

Kompatibilita se současným softwarem

- Pro omezení nutnosti současná data složitě a zdlouhavě převádět do nového systému, který nekomunikuje se stávajícím softwarem.

 

Rozdílná hardwarová náročnost jednotlivých systémů

- Toto platí především pro informační systémy typu on premise, které vyžadují vlastní hardwarové zařízení přímo u klienta.
- S ERP informačním systémem ERPe vám tato starost odpadá, neboť je to záležitost naše, Agionetu.  

 

Identifikace kritických procesů

- Počty a velikost dokumentů procházejících systémem.
- Větší zatížení dokumenty vyžaduje interně výkonnější systém.

technologie-ruka
DEMO vstup

banner_vyzkouejte

banner_kontakt

Zkušenost zákazníka

„Zavedení Starteru do každodenního běhu Start Production nám výrazným způsobem zpřehlednilo průběh každodenních činností, přehled o materiálu, který se pohybuje všemožně po republice a v neposlední řadě také ulehčilo tvorbu nabídek a následných kalkulací. Agionet nám podle našich potřeb určité části systému poupravil a doplnil tak, aby přesně dělal to, co chceme.“ Karel Bezušek, jednatel Start Production, s. r. o.