Tools
Login

ERP - podnikový informační systém

Firemní agenda: sklad, finance, projekty, výroba, půjčovna, kontakty, ...

You are here: Home » Zavedení ERP
Středa, 06 Čec 2022

Průvodce zavedením ERP - Zavádění ERP informačního systému

Tisk
seznam článků
Průvodce zavedením ERP
K promyšlení před zaváděním ERP
Výběr dodavatele informačního systému
Přípravná fáze zavádění ERP informačního systému
Zavádění ERP informačního systému
Nejčastější rizika spojená s ERP informačním systémem
Trendy v oblasti ERP informačních systémů
Všechny strany
Zavádění ERP informačního systému

Samotný proces zavádění informačního systému má několik fází, kterými je potřeba projít pro jeho úspěšné spuštění a možnost plného nasazení.

 

Fáze zavedení ERP informačního systému jsou:

Analýza prostřední uživatele

- Zmapování stávajících procesů a podprocesů.
- Proveditelnost požadavků a nároků na systém.
- Návrhy podoby systému a jeho úpravy při vzájemných konzultacích.

 

Instalace demoverze na hardwarové prostředky klienta

- Zkouška kompatibility software a hardware – především u on premise systémů.
- Výrazně jednodušší situace u on demand řešení – software provozuje dodavatel na vlastních, odzkoušených serverech.
- Kontrola správné činnosti systému na koncových zařízeních pro uživatele: PC, notebooky, tablety, chytré telefony apod.

 

Převod datové základny

- Přenesení stávajících dat do nového systému – nejlépe synchronizací se stávajícím softwarem.
- Známá data jsou nejlepší pro školení budoucí obsluhy systému – pracují se známými daty v novém prostředí, školení je oboustranně jednodušší a účinnější.
- Možnost sledovat vazby a příčinné souvislosti v novém systému – poznat jak informační systém prakticky funguje.

 

Testovací provoz

- Napodobení rutinní činnosti.
- Simulace běžné zátěže a sledování náhlých chyb a konfliktů.

 

Korekce, ladění systému

- Na základě výsledků testování se přistupuje k ladění pro co nejhladší běh systému.
- Po korekci následuje testovací den pro ověření funkčnosti a také stability změn.
- Pokud testování neprokáže žádné další chyby a konflikty, je systém vyladěný pro ostré nasazení.

 

Ostrý chod systému s dohledem po smluvenou dobu

- Nasazení do ostrého provozu může odhalit další chyby a konflikty, které se při testovacím provozu neprojevily.
- Dohled probíhá minimálně po dobu 30 dní od uvedení do ostrého provozu.
- Při zjištění konfliktu nastává opět korekce a ladění.
- Péče a údržba ERP u zákazníka, především pro zajištění plynulého chodu systému a bezpečnosti dat, které obsahuje.
- V případě komplikací v on demand systému je možný okamžitý zásah dodavatele – má servery přímo u sebe.

puzzle

Pro bližší představu průběhu zavádění ERP informačního systému vám přinášíme  
realizaci modelové zakázky:

Společnost, působící v oblasti služeb, 100 zaměstnanců a 20 PC.

- Úvodní analýza – 30 dní
- Návrhy řešení a akceptace – 14 dní
- Zavedení + dohled nad provozem – 60 dní
- Uvedení systému do rutinního provozu – 100+ dníDEMO vstup

banner_vyzkouejte

banner_kontakt

Zkušenost zákazníka

„Zavedení Starteru do každodenního běhu Start Production nám výrazným způsobem zpřehlednilo průběh každodenních činností, přehled o materiálu, který se pohybuje všemožně po republice a v neposlední řadě také ulehčilo tvorbu nabídek a následných kalkulací. Agionet nám podle našich potřeb určité části systému poupravil a doplnil tak, aby přesně dělal to, co chceme.“ Karel Bezušek, jednatel Start Production, s. r. o.