Tools
Login

ERP - podnikový informační systém

Firemní agenda: sklad, finance, projekty, výroba, půjčovna, kontakty, ...

You are here: Home » Zavedení ERP
Středa, 06 Čec 2022

Průvodce zavedením ERP - Nejčastější rizika spojená s ERP informačním systémem

Tisk
seznam článků
Průvodce zavedením ERP
K promyšlení před zaváděním ERP
Výběr dodavatele informačního systému
Přípravná fáze zavádění ERP informačního systému
Zavádění ERP informačního systému
Nejčastější rizika spojená s ERP informačním systémem
Trendy v oblasti ERP informačních systémů
Všechny strany
Nejčastější rizika spojená s ERP informačním systémem

Stejně jako každý větší zásah do fungování společnosti i zavádění ERP systému s sebou nese jistá rizika. Ty se dají úspěšně minimalizovat nebo i odstranit pečlivou přípravou realizace a také tím, že ony rizika známe. Jaká jsou tedy nejčastější rizika spojení s ERP informačním systémem?

 help

Nedostatečná analýza požadavků

- Plně se projeví při zavádění systému.
- Systém samotný pak neplní představy jeho uživatelů, nenaplňuje vkládaná očekávání.
- Typicky je toto případ uměle tlačeného rychlého zavedení systému bez důrazu na sžití se s ním, především u jeho koncových uživatelů, zaměstnanců.

 

Nerovnováha investice a výsledku

- Špatný poměr výkon/cena, nízké ROI (v překl. Návratnost investic).

Hlavní důvody:
- Zvolení špatného typu systému.
- Nesprávná velikost, stupeň detailnosti, náročnost na obsluhu a údržbu apod.
- Malá podpora zavádění managementem společnosti.

Nedostatečné proškolení a zácvik klíčových uživatelů

- V důsledku toho nízké využívání systému a jeho funkcí.
- Spousta agend nadále řešena mimo systém – ztráta efektivnosti systému.

 

Podcenění přenosu dat ze starého systému do nového

- Systém posléze neobsahuje potřebná data pro své plné využití.
- Riziko výskytu chyb v datech způsobených nepozorností při přenosu.
- Špatně zadané parametry automatické synchronizace se stávajícím softwarem v případě vzájemné kompatibility systému.

 

Špatně zvolený tým účastnící se zavádění 

- Nejsou přítomni zástupci všech klíčových uživatelů.
- Členové zaváděcího týmu nejsou silné osobnosti motivující ostatní k využívání systému.

 

Malá motivace k používání systému

- Nedostatečná osvěta vedoucí k využívání systému jako prostředku pro zjednodušení práce.
- Nedostatečné nebo špatně provedené školení v používání a v důsledku toho neschopnost systém ovládat, která demotivuje.DEMO vstup

banner_vyzkouejte

banner_kontakt

Zkušenost zákazníka

„Zavedení Starteru do každodenního běhu Start Production nám výrazným způsobem zpřehlednilo průběh každodenních činností, přehled o materiálu, který se pohybuje všemožně po republice a v neposlední řadě také ulehčilo tvorbu nabídek a následných kalkulací. Agionet nám podle našich potřeb určité části systému poupravil a doplnil tak, aby přesně dělal to, co chceme.“ Karel Bezušek, jednatel Start Production, s. r. o.